Apache Software Foundation Distribution Directory

The directories linked below contain current software releases from the Apache Software Foundation projects. Older non-recommended releases can be found on our archive site.

To find the right download for a particular project, you should start at the project's own webpage or on our project resource listing rather than browsing the links below.

Please do not download from apache.org! If you are currently at apache.org and would like to browse, please visit a nearby mirror site instead.

Projects

Icon Name          Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [DIR] axis/ 2022-06-17 20:19 - [DIR] db/ 2022-06-17 20:28 - [DIR] hadoop/ 2022-06-17 20:31 - [DIR] cordova/ 2022-06-17 20:32 - [DIR] ws/ 2022-06-17 20:38 - [DIR] mnemonic/ 2022-06-17 20:46 - [DIR] rya/ 2022-06-17 21:27 - [DIR] santuario/ 2022-06-17 21:27 - [DIR] deltaspike/ 2022-06-17 21:32 - [DIR] ode/ 2022-06-17 21:34 - [DIR] streams/ 2022-06-17 21:35 - [DIR] mahout/ 2022-06-17 21:35 - [DIR] servicemix/ 2022-06-17 21:39 - [DIR] river/ 2022-06-17 21:48 - [DIR] chemistry/ 2022-06-17 21:48 - [DIR] xerces/ 2022-06-17 21:50 - [DIR] xmlgraphics/ 2022-06-17 21:50 - [DIR] usergrid/ 2022-06-17 21:53 - [DIR] portals/ 2022-06-17 21:53 - [DIR] tcl/ 2022-06-17 21:53 - [DIR] hawq/ 2022-06-17 21:53 - [DIR] metamodel/ 2022-06-17 21:53 - [DIR] sqoop/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] tajo/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] climate/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] metron/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] sentry/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] chukwa/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] twill/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] eagle/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] spamassassin/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] lens/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] trafodion/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] marmotta/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] predictionio/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] stanbol/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] velocity/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] vxquery/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] forrest/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] freemarker/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] mesos/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] crunch/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] oozie/ 2022-06-17 21:54 - [DIR] griffin/ 2022-06-17 21:55 - [DIR] apex/ 2022-06-17 21:55 - [DIR] xalan/ 2022-06-17 21:55 - [DIR] aurora/ 2022-06-17 21:55 - [DIR] falcon/ 2022-06-17 21:55 - [DIR] vcl/ 2022-06-17 21:55 - [DIR] gora/ 2022-06-17 21:55 - [DIR] fluo/ 2022-06-17 21:55 - [DIR] airavata/ 2022-06-17 21:56 - [DIR] pivot/ 2022-06-17 21:56 - [DIR] pig/ 2022-06-17 21:56 - [DIR] bloodhound/ 2022-06-17 21:56 - [DIR] clerezza/ 2022-07-11 23:49 - [DIR] buildr/ 2022-08-03 23:32 - [DIR] reef/ 2022-08-04 03:31 - [DIR] servicecomb/ 2022-08-08 18:17 - [DIR] ctakes/ 2022-08-10 22:57 - [DIR] httpcomponents/ 2022-09-04 02:01 - [DIR] geode/ 2022-10-11 05:13 - [DIR] qpid/ 2022-11-15 00:04 - [DIR] atlas/ 2022-12-07 15:44 - [DIR] couchdb/ 2022-12-30 23:49 - [DIR] samza/ 2023-01-14 07:57 - [DIR] streampark/ 2023-02-20 14:46 - [DIR] flex/ 2023-02-21 07:55 - [DIR] knox/ 2023-02-25 06:00 - [DIR] juddi/ 2023-02-28 05:15 - [DIR] lucenenet/ 2023-03-31 07:45 - [DIR] flume/ 2023-04-03 01:52 - [DIR] synapse/ 2023-05-11 02:30 - [DIR] mina/ 2023-05-11 05:27 - [DIR] royale/ 2023-05-23 15:04 - [DIR] serf/ 2023-06-01 03:33 - [DIR] any23/ 2023-07-03 22:18 - [DIR] oodt/ 2023-07-04 03:25 - [DIR] roller/ 2023-07-31 02:17 - [DIR] libcloud/ 2023-08-10 16:09 - [DIR] gobblin/ 2023-08-31 12:45 - [DIR] kudu/ 2023-09-01 17:27 - [DIR] juneau/ 2023-09-05 21:59 - [DIR] madlib/ 2023-09-09 03:25 - [DIR] avro/ 2023-09-24 18:47 - [DIR] celix/ 2023-10-01 18:41 - [DIR] sis/ 2023-10-13 01:04 - [DIR] bval/ 2023-10-18 19:48 - [DIR] logging/ 2023-10-19 23:13 - [DIR] perl/ 2023-10-21 19:06 - [DIR] olingo/ 2023-10-22 21:31 - [DIR] giraph/ 2023-10-30 20:55 - [DIR] manifoldcf/ 2023-11-02 01:50 - [DIR] mxnet/ 2023-11-18 01:19 - [DIR] cocoon/ 2023-11-19 22:58 - [DIR] apisix/ 2023-11-21 16:44 - [DIR] carbondata/ 2023-11-25 20:40 - [DIR] ant/ 2023-11-27 00:58 - [DIR] yetus/ 2023-12-02 14:07 - [DIR] camel/ 2023-12-19 00:16 - [DIR] openmeetings/ 2023-12-24 11:55 - [DIR] eventmesh/ 2023-12-24 15:00 - [DIR] jmeter/ 2024-01-08 02:10 - [DIR] james/ 2024-01-08 22:18 - [DIR] datafu/ 2024-01-15 03:56 - [DIR] netbeans/ 2024-01-15 17:26 - [DIR] shenyu/ 2024-01-17 21:55 - [DIR] ozone/ 2024-01-18 23:51 - [DIR] fineract/ 2024-01-19 07:18 - [DIR] directory/ 2024-01-19 08:41 - [DIR] myfaces/ 2024-01-25 05:23 - [DIR] age/ 2024-01-26 09:48 - [DIR] creadur/ 2024-01-29 05:17 - [DIR] kylin/ 2024-01-29 10:09 - [DIR] ambari/ 2024-02-04 03:28 - [DIR] tez/ 2024-02-06 20:00 - [DIR] uima/ 2024-02-08 23:03 - [DIR] dolphinscheduler/ 2024-02-11 21:35 - [DIR] accumulo/ 2024-02-18 00:33 - [DIR] openwebbeans/ 2024-02-19 03:58 - [DIR] openjpa/ 2024-02-19 04:20 - [DIR] brooklyn/ 2024-02-20 06:21 - [DIR] tsfile/ 2024-02-20 10:49 - [DIR] plc4x/ 2024-02-20 16:28 - [DIR] jclouds/ 2024-03-10 14:08 - [DIR] zookeeper/ 2024-03-11 22:12 - [DIR] systemds/ 2024-03-17 12:58 - [DIR] jena/ 2024-03-20 17:20 - [DIR] singa/ 2024-03-22 13:26 - [DIR] thrift/ 2024-03-23 07:45 - [DIR] geronimo/ 2024-03-24 04:41 - [DIR] pdfbox/ 2024-03-25 03:05 - [DIR] cxf/ 2024-03-25 17:37 - [DIR] zeppelin/ 2024-04-01 23:14 - [DIR] johnzon/ 2024-04-02 03:27 - [DIR] tika/ 2024-04-03 02:55 - [DIR] trafficserver/ 2024-04-04 03:39 - [DIR] asterixdb/ 2024-04-04 05:17 - [DIR] trafficcontrol/ 2024-04-04 05:56 - [DIR] flagon/ 2024-04-04 06:31 - [DIR] mynewt/ 2024-04-04 23:34 - [DIR] guacamole/ 2024-04-06 02:39 - [DIR] openwhisk/ 2024-04-07 09:09 - [DIR] karaf/ 2024-04-12 22:48 - [DIR] nuttx/ 2024-04-15 15:42 - [DIR] activemq/ 2024-04-16 02:33 - [DIR] tomee/ 2024-04-16 03:16 - [DIR] tinkerpop/ 2024-04-16 05:03 - [DIR] tapestry/ 2024-04-17 08:28 - [DIR] struts/ 2024-04-20 16:49 - [DIR] commons/ 2024-04-21 01:58 - [DIR] poi/ 2024-04-22 07:02 - [DIR] aries/ 2024-04-22 19:40 - [DIR] solr/ 2024-04-22 22:07 - [DIR] turbine/ 2024-04-24 23:36 - [DIR] nutch/ 2024-04-25 13:27 - [DIR] archiva/ 2024-04-25 22:23 - [DIR] bahir/ 2024-04-25 22:26 - [DIR] brpc/ 2024-04-26 12:28 - [DIR] datasketches/ 2024-04-27 09:32 - [DIR] seatunnel/ 2024-04-28 12:38 - [DIR] shardingsphere/ 2024-04-30 16:20 - [DIR] calcite/ 2024-05-07 06:11 - [DIR] inlong/ 2024-05-07 21:06 - [DIR] iceberg/ 2024-05-10 00:07 - [DIR] orc/ 2024-05-15 13:09 - [DIR] yunikorn/ 2024-05-16 19:25 - [DIR] sedona/ 2024-05-18 02:40 - [DIR] hive/ 2024-05-20 17:09 - [DIR] cassandra/ 2024-05-21 07:32 - [DIR] buildstream/ 2024-05-22 19:16 - [DIR] syncope/ 2024-05-23 16:44 - [DIR] hop/ 2024-05-24 21:50 - [DIR] skywalking/ 2024-05-30 15:49 - [DIR] lucene/ 2024-05-31 05:48 - [DIR] shiro/ 2024-05-31 12:35 - [DIR] spark/ 2024-06-03 10:00 - [DIR] kyuubi/ 2024-06-03 11:25 - [DIR] phoenix/ 2024-06-07 22:17 - [DIR] airflow/ 2024-06-10 17:15 - [DIR] rocketmq/ 2024-06-11 22:53 - [DIR] tvm/ 2024-06-12 13:50 - [DIR] druid/ 2024-06-14 12:30 - [DIR] jackrabbit/ 2024-06-14 13:14 - [DIR] unomi/ 2024-06-14 17:06 - [DIR] curator/ 2024-06-15 14:20 - [DIR] parquet/ 2024-06-16 14:49 - [DIR] ignite/ 2024-06-17 13:37 - [DIR] wicket/ 2024-06-17 16:06 - [DIR] jspwiki/ 2024-06-17 18:57 - [DIR] sdap/ 2024-06-19 07:50 - [DIR] cloudstack/ 2024-06-19 14:18 - [DIR] cayenne/ 2024-06-20 16:03 - [DIR] subversion/ 2024-06-21 04:04 - [DIR] allura/ 2024-06-22 02:52 - [DIR] impala/ 2024-06-22 07:09 - [DIR] helix/ 2024-06-22 07:21 - [DIR] drill/ 2024-06-23 15:44 - [DIR] dubbo/ 2024-06-23 21:42 - [DIR] celeborn/ 2024-06-24 16:36 - [DIR] pulsar/ 2024-06-24 16:54 - [DIR] empire-db/ 2024-06-25 22:39 - [DIR] bookkeeper/ 2024-06-26 23:20 - [DIR] beam/ 2024-06-27 05:07 - [DIR] echarts/ 2024-06-27 16:20 - [DIR] opennlp/ 2024-06-27 18:00 - [DIR] kafka/ 2024-06-28 21:09 - [DIR] groovy/ 2024-06-30 18:01 - [DIR] iotdb/ 2024-07-01 11:14 - [DIR] superset/ 2024-07-02 21:14 - [DIR] flink/ 2024-07-03 21:26 - [DIR] tomcat/ 2024-07-04 01:40 - [DIR] httpd/ 2024-07-05 16:02 - [DIR] causeway/ 2024-07-06 01:11 - [DIR] arrow/ 2024-07-06 18:52 - [DIR] opendal/ 2024-07-07 10:28 - [DIR] nifi/ 2024-07-08 02:35 - [DIR] hbase/ 2024-07-08 12:15 - [DIR] bigtop/ 2024-07-08 20:52 - [DIR] daffodil/ 2024-07-08 22:54 - [DIR] streampipes/ 2024-07-09 01:47 - [DIR] kvrocks/ 2024-07-09 19:14 - [DIR] doris/ 2024-07-09 21:52 - [DIR] incubator/ 2024-07-10 04:12 - [DIR] pinot/ 2024-07-10 15:44 - [DIR] submarine/ 2024-07-10 19:45 - [DIR] felix/ 2024-07-10 22:58 - [DIR] pekko/ 2024-07-11 18:12 - [DIR] ratis/ 2024-07-12 03:12 - [DIR] paimon/ 2024-07-12 13:03 - [DIR] linkis/ 2024-07-12 15:41 - [DIR] datafusion/ 2024-07-12 22:12 - [DIR] hudi/ 2024-07-14 00:46 - [DIR] ranger/ 2024-07-15 05:54 - [DIR] storm/ 2024-07-15 07:59 - [DIR] apr/ 2024-07-15 20:26 - [DIR] maven/ 2024-07-15 20:26 - [DIR] ofbiz/ 2024-07-15 20:26 - [DIR] sling/ 2024-07-15 20:26 - [DIR] zzz/ 2024-07-16 05:00 - [IMG] favicon.ico 2018-11-30 16:44 1.6K